Huurvoorwaarden

De zaalruimte wordt verhuurd onder de volgende voorwaarden. Huurders dienen hiermee akkoord te gaan, alvorens tot verhuur wordt overgegaan.
 
Begripsbepalingen:
1.1 Verhuurder: Zaalverhuur Urk, die het te verhuren object, Hoornse Hop 1K, in beheer heeft.
1.2 Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van verhuurder het object huurt.
 
Artikel 1: Reserveringen en boekingen
1.1 Reserveringen en boekingen kunnen worden gedaan bij M.L Post-Tuinman,
telefoonnummer 0527 748 525
1.2 Eventuele boekingen zijn pas bindend als het boekingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend geretourneerd aan Zaalverhuur Urk.
 
Artikel 2: Huurprijs
2.1 De huurprijs bedraagt €250,- per dagdeel, inclusief BTW.
Met een dagdeel wordt bedoeld: een ochtend (van 8.00u tot 13.00u), een middag (van 13.00u tot 18.00u) of een avond (van 18.00u tot 23.00u).
2.2 Elk extra uur bedraagt €65,-.
2.3 Bij de huurprijs is het gebruik van servies, bestek en overige faciliteiten inbegrepen.
2.4 Van de huurkosten wordt een factuur gestuurd aan de huurder. Deze factuur dient minimaal één week voor de huurdatum per bank  betaald te zijn.
2.5 Wanneer door ziekte of overlijden de boeking geanuleerd wordt, dan krijgt de huurder het volledig betaalde bedrag retour.
 
Artikel 3: Huurvoorwaarden en aansprakelijkheid
3.1 De huurder wordt vriendelijk verzocht zorgvuldig om te gaan met de inboedel en inventaris. Bij schade en/of breuk is de huurder aansprakelijk.
3.2 Bij huur in de avond word de huurder vriendelijk verzocht de loungeruimte voor 23.00 uur te verlaten.
3.3 Het is NIET toegestaan in de loungeruimte te roken.
3.4. De loungeruimte word niet verhuurd aan personen jonger dan 21 jaar.
3.5. De verhuurder laat de ruimte netjes achter, indien dit niet het geval is wordt €65,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 
Artikel 4: Beheer
4.1 De beheerder van het gehuurde is M.L Post - Tuinman, telefoonnummer 0527 748 525. In overleg met M.L Post - Tuinman is het mogelijk van tevoren de loungeruimte gebruiksklaar te maken. Dat wil zeggen dat de huurder zijn of haar eten, drinken e.d. kan klaarzetten.
4.2 De beheerder opent en sluit de zaal, geeft uitleg over de te gebruiken materialen.
Telefoon 0527 748 525   E-mail info@zaalverhuururk.nl    Website www.zaalverhuururk.nl